Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Υποτροφίες Δωρεάν Φοίτησης στα Φροντιστήρια Μ. Εκπαίδευσης του Ν. Κορινθίας


Με απόφαση της γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας χορήγησης Υποτροφιών, για Δωρεάν Φοίτηση στα Φροντιστήρια Μ. Εκπαίδευσης του Νομού Κορινθίας. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της προσπάθειας στήριξης των Οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα λόγω της παρατεταμένης ύφεσης και των συνεπειών της, με τον πιο αποδοτικό τρόπο την Δωρεάν Φοίτηση των παιδιών τους.

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας θα προσφέρει Δωρεάν Φοίτηση σε έναν (1) μαθητή ανά φροντιστηριακή μονάδα των μελών του Συλλόγου. Έτσι 25 μαθητές θα φοιτήσουν Δωρεάν για την σχολική περίοδο 2013-2014 στο Νομό Κορινθίας.


Δικαιούχοι:
1.   Μαθητές των τριών τάξεων του Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου
2.   Μαθητές οι οικογένειες των οποίων έχουν εισόδημα κάτω των 15,000 ευρώ
3.   Μαθητές οικογενειών που πληρούν κοινωνικά κριτήρια όπως:
·  Πολύτεκνες οικογένειες
·  Οικογένειες με μέλος με ειδικές ανάγκες ή με σοβαρή ασθένεια
·  Οικογένειες με άνεργο γονέα
·  Μονογονικές οικογένειες
·  Τρίτεκνες οικογένειες
·  Οικογένειες διαζευγμένων γονέων
Από κάθε οικογένεια που πληρεί τις προϋποθέσεις θα επιλεγεί ένα μόνο παιδί..


Δικαιολογητικά:
Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των μαθητών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής, απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης που θα προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από τα Φροντιστήρια, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, καθώς και η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την ισχύ των κριτηρίων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.   Εκκαθαριστικό από την ΔΟΥ 
2.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.   Δελτίο Ανεργίας
4.   Γνωμάτευση της ασθένειας

Ημερομηνίες:
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει από Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου ως Παρασκευή 5 Οκτωβρίου.
Η επιλογή θα έχει ολοκληρωθεί ως την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου
Η ειδοποίηση των επιλεγέντων θα γίνει μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, ώστε η έναρξη της φοίτησης να γίνει από την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου

Σημεία ενημέρωσης και κατάθεσης αιτήσεων:

Ενημέρωση για την διαδικασία, προμήθεια των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των υποτροφιών και κατάθεση των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών, θα γίνεται:
Με τα φροντιστήρια αυτά θα επικοινωνούν οι ενδιαφερόμενοι της ευρύτερης περιοχής με κέντρο την πόλη που εδρεύει το φροντιστήριο.

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γραμματέας

Π. Λουζιώτης                                                                  Κ. Καστρινός

Η Εφημερίδα του Συλλόγου


Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Συμμετέχουμε στην Κορινθία 2013Για μία χρονιά ακόμα ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας θα παρευρίσκεται στην Έκθεση ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2013. 
Θα φιλοξενηθούμε στο περίπτερο της ΟΕΒΕ Κορινθίας, όπου και σας περιμένουμε.

Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γραμματέας
Τάκης Λουζιώτης                                                                Κώστας Καστρινός