Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Νέο ΔΣ του συλλόγουΚατά την συνεδρίαση της 3/11/2015 του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. του Συλλόγου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, αποφασίστηκε ομόφωνα η παρακάτω σύνθεση του Δ.Σ.

  1. Πρόεδρος:                   Λουζιώτης Παναγιώτης
  2. Αντιπρόεδρος :            Βαρβιτσιώτη Μαγδαληνή
  3. Γραμματέας :              Βαιακόπουλος Σταύρος
  4. Ταμίας:                        Ζερβός Περικλής
  5. Μέλος:                        Θάνου Ιωάννα

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γ. Γραμματέας


Π. Λουζιώτης                                                                                      Σ. Βαιακόπουλος

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Εγκύκλιος επικαιροποίησης αδειώνΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση αδειών φορέων ιδιωτικής εκπ/σης


Ενόψει της διαδικασίας νομοθετικής ρύθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφορικά με την επικαιροποίηση των αδειών που χορηγούνται σε φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης , με σκοπό την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και την αποδοτικότερη λειτουργία αυτών, σας γνωστοποιούμε τα εξής :

 Οι άδειες των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα επικαιροποιούνται με την κατάθεση των δικαιολογητικών στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και θα ανακοινώνονται με Πράξη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το σχετικό παράβολο που συνοδεύει τις αιτήσεις θα πρέπει να αποδίδεται υπέρ του ΚΑΕ : 3444 .

 Οι άδειες των Κολλεγίων, των ιδιωτικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) θα επικαιροποιούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης.

 Οι άδειες των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο , των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών θα επικαιροποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

 Η αναγγελία επικαιροποίησης όλων των προαναφερόμενων αδειών θα υποβάλλεται έως την 31η Ιουλίου κάθε δεύτερου έτους, εκτός των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τα οποία ισχύει η 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ